Chào mừng bạn đọc tới thư viện


  Để sử dụng tài liệu của thư viện các bạn phải có một tài khoản để đăng nhập.
  Nếu các bạn đã có tài khoản thì hãy đăng nhập bằng cách điền "Mã tài khoản" và "Mật khẩu" vào ô bên cạnh. Sau đó nhấn nút "Đăng nhập".
  Nếu chưa có thẻ thư viện vui lòng liên hệ với thủ thư để được cấp. Đăng ký

  Tổng số ấn phẩm đơn bản :75051
  Tổng số xếp giá :19645
  Tổng số ấn phẩm định kỳ :618

Tài liệu mới
  1. Họa sĩ Lợi Hoan Trang / Lợi Hoan Trang
  2. Biennale Mỹ thuật trẻ Thành Phố Hồ Chí Minh lần 4 - 2017 The 3rd Biennale Art Exhibition For the Young Artists = The th Biennale of the Young Artist, 2017 / Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
  3. Nguyễn Văn Y với mỹ thuật ứng dụng. Tập 1 / Vũ Nhâm
  4. Thiên địa nhân : Nghệ thuật khái niệm : New Art Work / Nguyễn Hoài Hương
  5. Họa sĩ Bích Nguyệt
Xem thêm các ấn phẩm khác ...

Những ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong 365 ngày qua

  1. Triển lãm mỹ thuật toàn quốc (1996-2000) = National fine art exhibition(12)
  2. Kỹ thuật sơn dầu(IV882)(12)
  3. Mỹ thuật Việt Nam hiện đại / Nguyễn Lương Tiểu Bạch ( Chủ biên )(11)
  4. Triển lãm Mỹ Thuật Việt Nam 2015 / Nhiều tác giả,Bộ Văn Hóa,Thể Thao và Du lịch (biên soạn)(11)
  5. Mỹ thuật hiện đại Việt Nam = L'art contemporain Vietnamien = Vietnamese contemporary art / Quang Phòng, Trần Tuy(10)
Tìm

Tài liệu trong thư viện
Xa Lộ tìm kiếm
Google
Số thẻ:
Mật khẩu:
Lịch làm việc: 9/2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
  Kho: