Chào mừng bạn đọc tới thư viện


  Để sử dụng tài liệu của thư viện các bạn phải có một tài khoản để đăng nhập.
  Nếu các bạn đã có tài khoản thì hãy đăng nhập bằng cách điền "Mã tài khoản" và "Mật khẩu" vào ô bên cạnh. Sau đó nhấn nút "Đăng nhập".
  Nếu chưa có thẻ thư viện vui lòng liên hệ với thủ thư để được cấp. Đăng ký

  Tổng số ấn phẩm đơn bản :77015
  Tổng số xếp giá :20182
  Tổng số ấn phẩm định kỳ :618

Tài liệu mới
  1. The mindfulness edge : how to rewire your brain for leadership and personal excellence withour adding to your schedule / Matt Tenney
  2. Building an Innovative Learning Organization : A framework to build a smarter workforce, adapt to change, and drive growth / Russell Sarder
  3. Primal leadership : Unleashing the power of emotional intelligence / Daniel Goleman, Richard Boyatzis, Annie McKee
  4. Planning a successful future : Managing to be wealthy for individuals and their advisors / John E. Sestina
  5. The Public Relations Writer's Handbook : The Digital Age / Merry Aronson, Carol Ames
Xem thêm các ấn phẩm khác ...

Những ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong 365 ngày qua

  1. Triển lãm mỹ thuật toàn quốc 2006-2010.(8)
  2. Mỹ thuật Việt Nam hiện đại / Nguyễn Lương Tiểu Bạch ( Chủ biên )(7)
  3. Triển lãm mỹ thuật toàn quốc 2001-2005(7)
  4. Triển lãm mỹ thuật toàn quốc 1995(6)
  5. Mỹ thuật hiện đại Việt Nam = L'art contemporain Vietnamien = Vietnamese contemporary art / Quang Phòng, Trần Tuy(6)
Tìm

Tài liệu trong thư viện
Xa Lộ tìm kiếm
Google
Số thẻ:
Mật khẩu:
Lịch làm việc: 11/2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
  Kho: