Chào mừng bạn đọc tới thư viện


  Để sử dụng tài liệu của thư viện các bạn phải có một tài khoản để đăng nhập.
  Nếu các bạn đã có tài khoản thì hãy đăng nhập bằng cách điền "Mã tài khoản" và "Mật khẩu" vào ô bên cạnh. Sau đó nhấn nút "Đăng nhập".
  Nếu chưa có thẻ thư viện vui lòng liên hệ với thủ thư để được cấp. Đăng ký

  Tổng số ấn phẩm đơn bản :79343
  Tổng số xếp giá :21111
  Tổng số ấn phẩm định kỳ :618

Tài liệu mới
  1. Hình tượng Rồng trong trang trí kiến trúc Chùa Bà Thiên Hậu ở Thành phố Hồ Chí Minh. Khóa 18 : Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và lịch sử mỹ thuật / Vũ Thái Bình
  2. Niên giám đăng ký quyền tác giả 2018. Q1;Q2 / Cục Bản Quyền Tác giả( biên soạn)
  3. Nam nữ bình quyền / Đặng Văn Bảy
  4. Nghề cổ nước Việt, từ truyền thống đến hiện đại / Vũ Từ Trang.
  5. Hoa văn trang trí Lào. 3 tập, T1;T2:T3
Xem thêm các ấn phẩm khác ...

Những ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong 365 ngày qua

  1. Hình, không gian và cách nhìn (Nhập môn nghệ thuật tạo hình) / Graham Collier; Vương Tử Lâm, Phạm Long(dịch); Phạm Văn Thiều (hiệu đính)(7)
  2. Nghệ thuật thị giác & Những vấn đề cơ bản : Các yếu tố thị giác; Nguyên lý thị giác; Tư duy thị giác & Bố cục thị giác / Uyên Huy( Huỳnh Văn Mười)(6)
  3. Mỹ thuật Việt Nam hiện đại / Nguyễn Lương Tiểu Bạch ( Chủ biên )(5)
  4. Lịch sử mĩ thuật Thế giới / Phạm Thị Chỉnh(5)
  5. Về cái tinh thần trong nghệ thuật và đặc biệt trong hội họa / Kandinsky; Phạm Long(dịch)(5)
Tìm

Tài liệu trong thư viện
Xa Lộ tìm kiếm
Google
Số thẻ:
Mật khẩu:
Lịch làm việc: 7/2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  Kho: