Chào mừng bạn đọc tới thư viện


  Để sử dụng tài liệu của thư viện các bạn phải có một tài khoản để đăng nhập.
  Nếu các bạn đã có tài khoản thì hãy đăng nhập bằng cách điền "Mã tài khoản" và "Mật khẩu" vào ô bên cạnh. Sau đó nhấn nút "Đăng nhập".
  Nếu chưa có thẻ thư viện vui lòng liên hệ với thủ thư để được cấp. Đăng ký

  Tổng số ấn phẩm đơn bản :78349
  Tổng số xếp giá :20493
  Tổng số ấn phẩm định kỳ :618

Tài liệu mới
  1. Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa / Đào Phan
  2. Tài liệu về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật / Bộ văn hóa, Thể thao Du lịch
  3. Một số điều ước kinh tế quốc tế lĩnh vực văn hóa,thể thao và du lịch / Nguyễn Thị Hồng Liên
Xem thêm các ấn phẩm khác ...

Những ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong 365 ngày qua

  1. Triển lãm mỹ thuật toàn quốc 1995(6)
  2. Triển lãm mỹ thuật toàn quốc (1996-2000) = National fine art exhibition(6)
  3. Lịch sử mĩ thuật Việt Nam / Phạm Thị Chỉnh(6)
  4. Nghệ thuật bố cục và khuôn hình : Dành cho hội họa, nhiếp ảnh, tranh truyện và quảng cáo / Duc, Đức Hòa (dịch)(5)
  5. Triển lãm mỹ thuật toàn quốc 2006-2010.(5)
Tìm

Tài liệu trong thư viện
Xa Lộ tìm kiếm
Google
Số thẻ:
Mật khẩu:
Lịch làm việc: 10/2019
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
  Kho: