Dữ liệu biên mục
Uyên Huy(Huỳnh Văn Mười)
        Nghệ thuật thị giác & Những vấn đề cơ bản : Các yếu tố thị giác; Nguyên lý thị giác; Tư duy thị giác & Bố cục thị giác / Uyên Huy( Huỳnh Văn Mười). - H. : Mỹ thuật, 2018. - 536tr. ; 29cm.
        Tóm tắt: Tóm tắt: Nghệ thuật thị giác, những vấn đề cơ bản: Các yếu tố thị giác, tư duy thị giác, nguyên lý thị giác và bố cục thị giác
được tác giả ấp ủ, viết, biên soạn thông qua quá trình nghiên cứu, trực tiếp giảng dạy
liên tục sống, sáng tác về mỹ thuật tạo hình và mỹ thuật ứng dụng

        
1. Nghệ thuật thị giác.2. Nghệ thuật thị giác.

Số định danh : 700 NGH250TH

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
1009938, 1010077
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn