Dữ liệu biên mục
Leader00389nam a2200181 4500
001MTU040000097
040$aDHMT
041$avie
082$a709.597
090$a709.597$bTR305L
245$aTriển lãm mỹ thuật toàn quốc 1995
260##$aH. :$bBộ Văn hóa Thông tin,$c[knxb]
300##$a198 tr. ;$c21 cm
650$aMỹ thuật -- Việt Nam -- Triển lãm
900 True
911 Thư viện>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
MTU: 1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
1000269-71
  • Số bản: 3
  • Số bản rỗi: 3 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn