Dữ liệu biên mục
        Triển lãm mỹ thuật toàn quốc (1996-2000) = National fine art exhibition. - H. : Văn hóa Thông tin, 2001. - 186tr. ; 29 cm.        
1. Mỹ thuật -- Việt Nam -- Triễn lãm.2. Tranh ảnh.

Số định danh : 709.597 TR305L

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
1000776, 1003173
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn