Dữ liệu biên mục
        Triển lãm mỹ thuật toàn quốc 1995. - H. : Bộ Văn hóa Thông tin, [knxb]. - 198 tr. ; 21 cm.        
1. Mỹ thuật -- Việt Nam -- Triển lãm.

Số định danh : 709.597 TR305L

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
1000269-71
  • Số bản: 3
  • Số bản rỗi: 3 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn