Dữ liệu biên mục
Leader00467nam a2200193 4500
001MTU070009434
040$aDHMT
041$aVie
082$aMTVN
090$aMTVN$b2002
100$aTrần Khánh Chương
24500$aTriển lãm mỹ thuật khu vực và giải thưởng Hội mỹ thuật Việt Nam năm 2002 ( IV - 430) :$bMỹ thuật số 52 / 2002 /$cHội mỹ thuật Việt Nam
260##$aH.,$c2002
300##$aTr.4 - 10
650$aTriển Lãm mỹ thuật
900 True
911 Cô Oanh>
925 G
926 0
927 TT
Dữ liệu xếp giá   
MTU: 4 [ Rỗi ]  Sơ đồ
4000430
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn