Dữ liệu biên mục
Leader00512nam a2200217 4500
001MTU060007111
040$aDHMT
041$avie
082$a709.597
090$a709.597$bB100C-m
1000#$aNguyễn Lương Tiểu Bạch
24500$aMỹ thuật Việt Nam hiện đại /$cNguyễn Lương Tiểu Bạch ( Chủ biên )
260##$aH. :$bMỹ thuật,$c2005
300##$a403tr. ;$c32 cm
650$a Mỹ thuật hiện đại
650$aMỹ thuật -- Việt Nam
7000#$aBùi Như Hương, Phạm Trung
900 True
911 Thư viện>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
MTU: 1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
1003184-5
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn