Dữ liệu biên mục
        Các bậc thầy hội họa Việt Nam : Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Sáng, Bùi Xuân Phái. - H. : Mỹ thuật, 1995. - 115tr. ; 30.5cm.        
1. Họa sĩ Việt.

Số định danh : 759.9597 C101B

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
1000364-6
  • Số bản: 3
  • Số bản rỗi: 3 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn