Dữ liệu biên mục
Leader00449nam a2200193 4500
001MTU040000506
040$aDHMT
041$avie
082$a709.597
090$a709.597$bTR305L
24500$aTriển lãm mỹ thuật toàn quốc (1996-2000) =$bNational fine art exhibition
260##$aH. :$bVăn hóa Thông tin,$c2001
300##$a186tr. ;$c29 cm
650$a Tranh ảnh
650$aMỹ thuật -- Việt Nam -- Triễn lãm
900 True
911 Thư viện>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
MTU: 1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
1000776, 1003173
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn