Dữ liệu biên mục
Leader00474nam a2200205 4500
001MTU040000251
040$aDHMT
041$aVie
082$a745.09597
090$a745.09597$bTR107D
24500$aTranh dân gian Việt Nam =$bVietnamese folk pictures
260##$aH.:$bVăn hóa dân tộc,$c1995
300##$a170 tr. ;$c24 cm.
650$aNghệ thuật dân gian Việt Nam
650$aTranh Đông Hồ
650$aTranh dân gian -- Việt Nam
900 True
911 Thư viện>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
MTU: 1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
1000544, 1003541
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn