Dữ liệu biên mục
Nguyễn Bá Vân
        Tranh dân gian Việt Nam / Nguyễn Bá Vân, Chu Quang Trứ. - H. : Văn hóa, 1994. - 127 tr. ; 21 cm.        
1. Tranh dân gian -- Việt Nam.

Số định danh : 745.09597 NG527V-tr

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
1003540
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn