Dữ liệu biên mục
        Tranh dân gian Việt Nam = Vietnamese folk pictures. - H.: Văn hóa dân tộc, 1995. - 170 tr. ; 24 cm.        
1. Nghệ thuật dân gian Việt Nam .2. Tranh dân gian -- Việt Nam .3. Tranh Đông Hồ.

Số định danh : 745.09597 TR107D

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
1000544, 1003541
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn