Dữ liệu biên mục
Kim Bạch
        Tranh khắc gỗ Việt Nam = Vietnamese contemporary wood engraving/ Kim Bạch, Vũ Giáng Hương, Trần Khánh Chương. - H. : Mỹ thuật, 1997. - 123tr. ; 31 cm.        
1. Hội họa -- Việt Nam.2. Tranh khắc gỗ.
I. Vũ Giáng Hương. II. Trần Khánh Chương.

Số định danh : 736.4 K310B-tr

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
1001146-9, 1008565-6
  • Số bản: 6
  • Số bản rỗi: 6 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn