Dữ liệu biên mục
Leader00532nam a2200217 4500
001MTU040000185
040$aDHMT
041$avie
082$a709.597
090$a709.597$bQ500PH-m
1000#$aQuang Phòng
24500$aMỹ thuật hiện đại Việt Nam =$bL'art contemporain Vietnamien = Vietnamese contemporary art /$cQuang Phòng, Trần Tuy
260##$aH. :$bMỹ thuật,$c1996
300##$a262tr. ;$c34 cm
650$a Mỹ thuật hiện đại
650$aMỹ thuật -- Việt Nam
7000#$aTrần Tuy
900 True
911 Thư viện>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
MTU: 1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
1000425-7
  • Số bản: 3
  • Số bản rỗi: 3 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn