Dữ liệu biên mục
Duc
        Nghệ thuật bố cục và khuôn hình : Dành cho hội họa, nhiếp ảnh, tranh truyện và quảng cáo / Duc, Đức Hòa (dịch). - Paris : Fleurus. - 187 tr. ; 27 cm.        
1. Mỹ thuật -- Phối cảnh.2. Phối cảnh.
I. Đức Hòa (dịch).

Số định danh : 701.82 D506C-ng

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
1001366, 1002940, 1009894
  • Số bản: 3
  • Số bản rỗi: 3 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn