Dữ liệu biên mục
        Triển lãm Mỹ Thuật Việt Nam 2015 / Nhiều tác giả,Bộ Văn Hóa,Thể Thao và Du lịch (biên soạn). - H. : Mỹ Thuật, 2015. - 195tr. ; 31cm.        (Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch Cục Mỹ Thuật, Nhiếp Ảnh và Triển Lãm Hội Mỹ Thuật Việt Nam)
        
1. Mỹ thuật.2. 1. Mỹ thuật -- Việt Nam -- Triển lãm.

Số định danh : 709.597 TR305L

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
1009206-8
  • Số bản: 3
  • Số bản rỗi: 3 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn