Dữ liệu biên mục
Nguyễn Quân
        Mỹ thuật Việt Nam thế kỷ 20 / Nguyễn Quân. - H. : Tri thức, 2010. - 388tr. ; 24cm.        
1. Kiến trúc, Điêu khắc, Mỹ thuật Việt Nam, Hội họa Trung Quốc.

Số định danh : 700.9597 NG527Qu-m

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
1005205-6
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn