Dữ liệu biên mục
        Tranh sơn mài Việt Nam = Les laques du Vietnam. - H. : Mỹ thuật, 1994. - 128tr. ; 29 cm.        
1. Hội họa -- Việt Nam.2. Tranh sơn mài.

Số định danh : 745.726 TR107S

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
1000412-3
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn