Dữ liệu biên mục
Leader00000nam a22 4500
001MTU090018262
040$aDHMT
041$aVie
082$aTTMT
090$aTTMT$b2007
100$aNguyễn Kim Loan
24500$aTriển lãm mỹ thuật các khu vực VI - VII - VIII năm 2008(IV703-704) :$btạp chí TTMT số 23,24/2007 /$cTrường ĐH.Mỹ thuật TP.HCM
260##$aTP.HCM,$c2007
300##$atr9-10 ;$c24cm.
650$aTIn tức
900 True
911 Đặng Thanh Quyên>
925 G
926 0
927 BB
Dữ liệu xếp giá   
MTU: 4 [ Rỗi ]  Sơ đồ
4000703-4
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn