Dữ liệu biên mục
Phạm Đức Cường
        Kỹ thuật sơn mài / Phạm Đức Cường. - H. : Văn hóa Thông tin, 2001. - 205 tr. ; 19 cm.        
1. Sơn mài.

Số định danh : 745.726 K600TH

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
1000982-4
  • Số bản: 3
  • Số bản rỗi: 3 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn