Dữ liệu biên mục
Đặng Minh Phương
        Trại sáng tác Đồ họa tại Khoa Mỹ thuật.(IV 705 - 706) (IV.762): Tạp chí Thông tin Mỹ thuật số 17,18-2007 / Trường ĐH. Mỹ thuật TP.Hồ Chí Minh. - TP.Hồ Chí Minh, 2007        
1. Vấn đề - Sự kiện.

Số định danh : TTMT 2007

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 4 [ Rỗi ]  Sơ đồ
4000705-6, 4000762
  • Số bản: 3
  • Số bản rỗi: 3 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn