Dữ liệu biên mục
Đàm Luyện
        Giáo trình bố cục / Đàm Luyện. - In lần thứ 3. - H. : Đại học Sư phạm, 2011. - 167tr. ; 24cm.        (ĐTTS ghi: Bộ giáo dục và Đào tạo. Dự án Đào tạo giáo viên THCS)

        Tóm tắt: Giới thiệu một số kiến thức chung về bố cục. Trình bày mục tiêu, nội dung cụ thể về vẽ tranh: bài tập vẽ tranh trong SGK mĩ thuật 6, bài tập ứng dụng vẽ tranh bố cục, hướng dẫn thực hiện, danh mục phiên âm tên người, địa danh viết bằng tiếng nước ngoài, các thuật ngữ mĩ thuật phổ thông

        
1. Hội họa--giáo trình.2. Bố cục--Tranh.

Số định danh : 750.1 GI108TR

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
1009624-5
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn