Dữ liệu biên mục
Nguyễn Hữu Tăng
        Vận dụng yếu tố tạo hình dân gian của múa rối nước vào trong sáng tác nghệ thuật : Khóa luận tốt nghiệp khoa Sơn mài / Nguyễn Hữu Tăng. - TpHCM : Trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 35Tr. ; 29 cm.
Số định danh : KLTN 2013
Dữ liệu xếp giá   
MTU: 3 [ Rỗi ]  Sơ đồ
3002117
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn