Sơ đồ vị trí lưu trữ tư liệu

Tâm hồn trong sáng tình yêu đắm say (IV-431) : Mỹ thuật số 48/ 2002 / Hội mỹ thuật Việt Nam