Sơ đồ vị trí lưu trữ tư liệu

Biểu tượng chim lạc trong thiết kế logo tại Việt Nam giai đoạn từ năm 2000 đến nay.. Khóa 20 : Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và lịch sử mỹ thuật. / Nguyễn Ly.