Sơ đồ vị trí lưu trữ tư liệu

Đề tài biển trong hội họa Việt Nam giai đoạn 1975 đến nay.. Khóa 18 : Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Mỹ thuật tạo hình / Nguyễn Trung Ngọc.