Sơ đồ vị trí lưu trữ tư liệu

Triển lãm mỹ thuật các khu vực VI - VII - VIII năm 2008(IV703-704) : tạp chí TTMT số 23,24/2007 / Trường ĐH.Mỹ thuật TP.HCM