Dữ liệu biên mục
Leader00439nam a2200193 4500
001MTU070009654
040$aDHMT
041$aVie
082$aMTTN
090$aMTTN$b95 - 98
100$aHuy Cận
24500$aTác phẩm mỹ thuật phải được sống nhiều hơn với đời ( IV - 423) :$bHội nghệ sĩ tạo hình Việt Nam Số 6 / 1995 /$cMỹ thuật thời nay
260##$aH.,$c1995
300##$aTr.3
650$aPhê bình
900 True
911 Cô Oanh>
925 G
926 0
927 TT
Dữ liệu xếp giá   
MTU: 4 [ Rỗi ]  Sơ đồ
4000423
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn