Dữ liệu biên mục
Leader00000nam a22 4500
001MTU070009346
040$aDHMT
041$aVie
082$aMTVN
090$aMTVN$b2002
100$aTS.Hoàng Tân Hưng
24500$aTâm hồn trong sáng tình yêu đắm say (IV-431) :$bMỹ thuật số 48/ 2002 /$cHội mỹ thuật Việt Nam
260##$aH.,$c2002
300##$aTr.11-12
650$aTriển lãm
900 True
911 Cô Oanh>
925 G
926 0
927 BB
Dữ liệu xếp giá   
MTU: 4 [ Rỗi ]  Sơ đồ
4000431
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn