Dữ liệu biên mục
Leader00000nam a22 4500
001MTU220081211
040##$aMTU
041##$avie
082$a760.07597
090$a760.07597$bH452TH
245##$aHội thảo và Hội nghị quốc tế về nghệ thuật đồ họa Việt Nam - Quốc tế 2021 =$bThe International Workshop & Conference On Graphic Art Vietnam- International 2021 /$cTác giả tập thể
260##$aTP. Hồ Chí Minh :$bTổng hợp TP.HCM,$c2021
300##$a368tr. ;$c24cm
520##$aNghệ thuật Đồ họa(Tiếng Anh)
650$aNghệ thuật Đồ họa
653$aWorkshop
900 True
911 Đặng Thanh Quyên>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
MTU: 1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
1010945-6
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập