Dữ liệu biên mục
Leader00000nam a22 4500
001MTU220081210
040##$aMTU
041##$avie
082$a959.704092
090$a959.704092$bTH561T
245##$aThượng tướng Trần Văn Trà và những chặng đường lịch sử B2 Thành đồng.$n2 tập /$cTS.Quách Thu Nguyệt ( tổng hợp và tuyển chọn)
260##$aH. :$bChính trị Quốc gia sự thật,$c2020
300##$a611tr;647tr ;$c27cm.
520##$aTập 1: gồm hai phần: Phần 1: Ra đi hai bàn tay trắng...: Phần 2: Nhìn về cuộc chiếng--Tập 2: gồm 2 phần: Phần 3: Thế hệ chúng tôi đi theo Bác Hồ: Phần 4: Hạnh phúc một đời người
650$aViệt Nam--Lịch sử
653$aLịch sử Việt Nam
900 True
911 Đặng Thanh Quyên>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
MTU: 1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
1010952-3
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập