Dữ liệu biên mục
Leader00000nam a22 4500
001MTU220081209
040##$aMTU
041##$avie
082$a709.5977
090$a709.5977$bM600TH
245##$aMỹ thuật Đông Nam Bộ - Phát triển và hội nhập /$cLê Long Vĩnh, Đặng Long Can, Nguyễn Đình Kỳ...
260##$aH. :$bTài Chính,$c2021
300##$a438tr. ;$c28cm.
520##$a những dấu ấn 120 năm qua của Trường Mỹ thuật Bản xứ Thủ Dầu Một, nay là Trường trung cấp Mỹ thuật Bình Dương - Một cơ sở giáo dục đóng góp nguồn nhân lực cho mỹ thuật Đông Nam Bộ
520##$aGồm các bài tham luận nghiên cứu về truyền thống, bản sắc và thực trạng phát triển trong xu thế hội nhập của mỹ thuật Đông Nam Bộ
650$aKỉ yếu hội thảo
653$aMỹ thuật--Đông Nam bộ--Việt Nam
900 True
911 Đặng Thanh Quyên>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
MTU: 1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
1010947-51
  • Số bản: 5
  • Số bản rỗi: 5 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập