Dữ liệu biên mục
Leader00000nam a22 4500
001MTU220081208
040##$aMTU
041##$avie
082$a959.779
090$a959.779$bS103G
1001#$aVương Hồng Sển
245##$aSài Gòn năm xưa /$cVương Hồng Sển
260##$aTP. Hồ Chí Minh :$bTP. Hồ Chí Minh,$c2018
300##$a320tr. ;$c21cm.
520##$aChính văn gồm 9 phần: -- Phần thứ nhất: Nhắc lại cuộc Nam tiến vĩ đại của dân Việt -- Phần thứ hai: Thử tìm hiểu bởi đâu mà có danh từ "Sài Gòn" -- Phần thứ ba: Sài gòn dười trào Nguyễn Ánh (1774 - 1820)... -- Phần thứ tư: Trở lại vấn đề tìm hiểu thêm về vị trí Sài Gòn -- Phần thứ năm: Cổ tích chung quanh Sài Gòn - Chợ Lớn -- Phần thứ sáu: Nhân vật bản xứ hồi Tây mới qua -- Phần thứ bảy: Nhân vật Hoa kiều hồi Tây mới qua -- Phần thứ tám: Tây đến rồi Tây lại đi (1859 - 1946) -- Kết luận
650$aTP. Hồ Chí Minh (Việt Nam) --Lịch sử--Văn minh
653$aTp.Hồ Chí Minh
900 True
911 Đặng Thanh Quyên>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
MTU: 1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
1010944
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập