Dữ liệu biên mục
Leader00000nam a22 4500
001MTU220081207
040##$aMTU
041##$avie
082$a759.9597
090$a759.9597$bTH103B
1001#$aThái Bá Vân
245##$aThái Bá Vân tiếp xúc với nghệ thuật /$cThái Bá Vân
260##$aH. :$bViện mỹ thuật Việt Nam,$c1998
300##$a479tr. ;$c19cm.
520##$aCác bài viết của Thái Bá Vân nghiên cứu về các phạm trù, tác giả, tác phẩm, các cuộc trưng bày cataloue của nghệ thuật tạo hình
650$aNghệ thuật tạo hình
653$anghiên cứu nghệ thuật--Nghệ thuật tạo hình--Việt Nam
900 True
911 Đặng Thanh Quyên>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
MTU: 1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
1010942-3
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập