Dữ liệu biên mục
Leader00000nam a22 4500
001MTU190079039
040##$aMTU
041##$avie
082$aLVThS
090$aLVThS$b2019
1001#$aNguyễn Ly.
245##$aBiểu tượng chim lạc trong thiết kế logo tại Việt Nam giai đoạn từ năm 2000 đến nay..$nKhóa 20 :$bLuận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và lịch sử mỹ thuật. /$cNguyễn Ly.
260##$aTP.HCM :$bTrường Đại học Mỹ thuật TPHCM,$c2019
300##$a142 Tr. ;$c29 cm.
653$aLogo
900 True
911 Lại Thị Diệu Uyên>
925 G
926 0
927 LA
Dữ liệu xếp giá   
MTU: 3     Sơ đồ
3003080
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập