Dữ liệu biên mục
Leader00000nam a22 4500
001MTU190079038
040##$aMTU
041##$avie
082$aLVThS
090$aLVThS$b2019
1001#$aNguyễn Trung Ngọc.
245##$aĐề tài biển trong hội họa Việt Nam giai đoạn 1975 đến nay..$nKhóa 18 :$bLuận văn thạc sĩ chuyên ngành Mỹ thuật tạo hình /$cNguyễn Trung Ngọc.
260##$aTP.HCM :$bTrường Đại học Mỹ thuật TPHCM,$c2019
300##$a99 Tr. ;$c29 cm.
653$aHội họa -- Việt Nam
900 True
911 Lại Thị Diệu Uyên>
925 G
926 0
927 LA
Dữ liệu xếp giá   
MTU: 3     Sơ đồ
3003079
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập