Dữ liệu biên mục
Leader00000nam a22 4500
001MTU190079036
040##$aMTU
041##$avie
082$aLVThS
090$aLVThS$b2018
1001#$aLê Thị Ngọc Mai.
245##$aĐề tài cồng chiêng Tây Nguyên trong mỹ thuật Việt Nam hiện đại..$nKhóa 18 :$bLuận văn thạc sĩ chuyên ngành Mỹ thuật tạo hình /$cLê Thị Ngọc Mai.
260##$aTP.HCM :$bTrường Đại học Mỹ thuật TPHCM,$c2018
300##$a117 Tr. ;$c29 cm.
900 True
911 Lại Thị Diệu Uyên>
925 G
926 0
927 LA
Dữ liệu xếp giá   
MTU: 3     Sơ đồ
3003077
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập