Dữ liệu biên mục
Leader00000nam a22 4500
001MTU060007878
040$aDHMT
041$aVie
082$a745.726
090$a745.726$bH452H
24500$aHội họa sơn mài Việt Nam =$bVietnamese Lacquer Painting
260##$aH. :$bMỹ thuật,$c2006
300##$a187 tr. ;$c30 cm
650$a Tranh sơn mài
650$aHội họa -- Việt Nam
900 True
911 Thư viện>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
MTU: 1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
1003425, 1003439-40
  • Số bản: 3
  • Số bản rỗi: 3 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn