Dữ liệu biên mục
Leader00409nam a2200181 4500
001MTU040000281
040$aDHMT
041$avie
08200$a759.9597
090$a759.9597$bC101B
24500$aCác bậc thầy hội họa Việt Nam :$bTô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Sáng, Bùi Xuân Phái
260##$aH. :$bMỹ thuật,$c1995
300##$a115tr. ;$c30.5cm
650$aHọa sĩ Việt
900 True
911 Thư viện>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
MTU: 1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
1000364-6
  • Số bản: 3
  • Số bản rỗi: 3 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn