Dữ liệu biên mục
Leader00000nam a22 4500
001MTU040002212
040$aDHMT
041$aeng
082$a005.72
090$a005.72$bD430N-w
100$aDonnelly, Daniel
24500$aW w w design flash :$bThe best web sites from ground the world /$cDaniel Donnelly
260##$aUnited States :$bRockport,$c2002
300##$a159 p. ;$c27 cm
650$aTrang web -- Thiết kế
650$aWeb sites
900 True
911 Thư viện>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
MTU: 2 [ Rỗi ]  Sơ đồ
2001106
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập