Dữ liệu biên mục
Lê Ngọc Canh
        Phương pháp nghiên cứu khoa học văn hóa nghệ thuật / Lê Ngọc Canh. - H. : Khoa học Xã hội, 2009. - 209tr. ; 21cm.
        Tóm tắt: Sách gồm 3 chương: -- Chương 1. Lý thuyết cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học -- Chương 2. Phân loại và phương pháp nghiên cứu khoa học văn hóa nghệ thuật -- Chương 3. Quy trình nghiên cứu khoa học văn hóa nghệ thuật

        
1. Phương pháp nghiên cứu khoa học văn hóa nghệ thuật.2. Nghiên cứu - Khoa học.

Số định danh : 001.4 PH561PH

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
1011364-5
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập