Dữ liệu biên mục
Nguyễn Đình Đăng
        Kỹ thuật vẽ sơn dầu / Nguyễn Đình Đăng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Dân trí, 2023. - 457tr. ; 24cm.
        Tóm tắt: Trình bày sơ lược về kỹ thuật vẽ sơn dầu, lịch sử và các cột mốc trong lịch sử hội hoạ sơn dầu, vật liệu vẽ sơn dầu (vật liệu đỡ, màu, bút vẽ...), quy định về an toàn ánh sáng trong studio đóng gói tranh sơn dầu, bảo quản tranh sơn dầu và các kỹ thuật cổ điển vẽ sơn dầu

        
1. Tranh sơn dầu.2. Vẽ--kỹ thuật.

Số định danh : 751.45 K600Th

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
1011363
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập