Dữ liệu biên mục
Sytova. Alla
        The Lubok Russian Folk Pictures: 17th to 19th Century : Tranh dân gian Nga / Alla Sytova. - Hungary : Aurora Art Publishers Leningrad, 1984. - 178p ; 32cm.
        Tóm tắt: Tranh dân gian Nga

        
1. Tranh dân gian--Tiếng Anh--Tiếng Nga.2. Hội họa--Tranh dân gian.

Số định danh : 745.947 TH 200 Lu

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 2 [ Rỗi ]  Sơ đồ
2002162
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập