Dữ liệu biên mục
Võ Trường Linh
        Mĩ thuật cơ bản và mĩ thuật mầm non / Võ Trường Linh. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học sư phạm TP.Hồ Chí Minh, 2024. - 155tr ; 27cm.
        Tóm tắt: Trình bày những kiến thức chung về mỹ thuật cơ bản
Quy trình sáng tác một chi tiết trang trí
lý thuyết màu sắc
lí thuyết bài trang trí ứng dụng trên mặt phẳng
bố cục tranh
sự hình thành và phát triển của nền mỹ thuật Việt Nam và thế giới
kiến thức cơ bản về luật xa gần - giải phẫu tạo hình, màu sắc và trang trí, tạo hình theo mẫu, phóng tranh, ảnh và vẽ tranh

        
1. Mĩ thuật--Giáo trình.2. Mĩ thuật.

Số định danh : 707 M300TH

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
1011360-2
  • Số bản: 3
  • Số bản rỗi: 3 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập