Dữ liệu biên mục
Nguyễn Thanh Tú
        Vai trò và tầm quan trọng của mỹ thuật ứng dụng trong môi trường đô thị tại Việt Nam hiện nay. : Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế đồ họa / Nguyễn Thanh Tú. - Tp.HCM : Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM, 2023. - 29 Tr. ; 29 cm.
Số định danh : KLTN 2023
Dữ liệu xếp giá   
MTU: 3 [ Rỗi ]  Sơ đồ
3004077
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập