Dữ liệu biên mục
        Tuyển tập những tác phẩm Mỹ thuật trong sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh : Works of Art in Ho Chi Minh Museum of Fine Arts Collections / [Trần Thanh Bình ... [và nh.ng. khác] biên soạn]. - Tp.Hồ Chí Minh : Mỹ thuật, 2022. - 209 tr. : minh họa màu ; 28cm.
        Tóm tắt: Giới thiệu
Cảm nhận từ tuyển tập: Những tác phẩm Mỹ thuật trong sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh

        
1. 1. Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. 2. Bảo tàng mỹ thuật -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 3. Điêu khắc -- Việt Nam. 4. Hội họa Việt Nam. 5. Nghệ thuật -- Việt Nam.2. 1. Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. 2. Bảo tàng mỹ thuật -- Việt Nam -- Điêu khắc -- Việt Nam. Hội họa Việt Nam. Nghệ thuật -- Việt Nam.

Số định danh : 708.959779 T527T

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
1011079-80
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập