Dữ liệu biên mục
Trần Thanh Bình(Chủ biên)
        Họa sĩ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tập 2 : Anti - American War Resistance and Salvation Artists / Trần Thanh Bình(Chủ biên). - Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP.HCM, 2022. - 251 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 30cm.
        Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về cuộc đời, sự nghiệp, tác phẩm và những cống hiến lớn lao trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của các hoạ sĩ như: Nguyễn Phi Hoanh, Nguyễn Hiêm, Huỳnh Văn Thuận, Nguyễn Sáng, Nguyễn Ngọc Thọ..

        
1. 1. Chiến tranh Việt Nam, 1961-1975 -- Sách tranh ảnh. 2. Họa sĩ -- Việt Nam -- Tiểu sử. 3. Hội họa Việt Nam -- Thế kỷ 20.2. Hội họa Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Số định danh : 759.9597 H401S

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
1011081-2
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập