Dữ liệu biên mục
Nguyễn Hữu Thông
        Mỹ thuật Nguyễn / Nguyễn Hữu Thông. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP.HCM, 2019. - 292tr.(ảnh màu) ; 25cm.        (ĐTTS ghi: Viện Văn hoá nghệ thuật Quốc gia Việt Nam)

        Tóm tắt: Giới thiệu hành trình tiếp cận mỹ thuật Nguyễn và những nét đặc trưng của mỹ thuật Nguyễn: kiến trúc Nguyễn, hội hoạ - đồ hoạ Nguyễn, điêu khắc Nguyễn, nghệ thuật trang trí Nguyễn. Một số nhận định về vị trí của mỹ thuật Nguyễn trong di sản nghệ thuật tạo hình Việt Nam

        
1. Tạo hình--Mỹ thuật--Nhà Nguyễn.2. Việt Nam.

Số định danh : 730.9597 M600TH

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
1011077
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập