Dữ liệu biên mục
Trịnh Sinh Nha
        Hoạ sĩ Phạm Viết Hồng Lam / Trịnh Sinh Nha, Trịnh Minh Sơn (ch.b.), Đỗ Đức... ; Phạm Minh Quân biên dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 126tr. ; 30cm.
        Sách lưu hành nội bộ

        Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp cùng những tác phẩm hội hoạ tiêu biểu trong sự nghiệp của hoạ sĩ Phạm Viết Hồng Lam
tập hợp một số bài viết của người thân, bạn bè, đồng nghiệp viết về ông(Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh)

        
1. Cuộc đời--Tác phẩm.2. Phạm Viết Hồng Lam, 1946 -, hoạ sĩ, Việt Nam.

Số định danh : 759.959741 H401S

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
1011073-4
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập