Dữ liệu biên mục
Trương Tường Mẫn
        Nghệ thuật tạo hình trong tranh sơn dầu. : Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành hội họa / Trương Tường Mẫn. - Tp.HCM : Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM, 2021. - 29 Tr. ; 29 cm.        
1. Tranh sơn dầu.

Số định danh : KLTN 2021

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 3     Sơ đồ
3003567
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập